0_1e2fe_59875f0b_L

Codex Wallerstein

© 2002 Bartłomiej Walczak

W lipcu 2002 nakładem wydawnictwa Paladin Press ukazała się transkrypcja i tłumaczenie na języki angielski oraz współczesny niemiecki XV-wiecznego anonimowego traktatu o Kunst des Fechtens – „Codex Wallerstein”.

Traktat składa się z dwóch części: pierwszej ilustrowanej wraz z podpisami, obejmującej walkę długim mieczem bez uzbrojenia ochronnego, tasakiem, sztyletem oraz obszerny rozdział poświęcony zapasom; oraz drugiej, składającej się z samych ilustracji, ukazujących sceny pojedynków sądowych, zarówno rycerskich, jak i mieszczańskich (z użyciem ogromnych tarcz pojedynkowych).

Tłumaczenie poprzedzone jest wnikliwą analizą Grzegorza dotyczącą zarówno samego traktatu, jak i jego kontekstu. Obejmuje ona opis uzbrojenia wykorzystywanego w traktacie, podstawowych zasad walki w nim przekazanych oraz porównanie opisanych technik z innymi źródłami z tego okresu.

Pomimo iż „Codex Wallerstein” nie jest bezpośrednio związany z tradycją Johannesa Liechtenauera, opisane w nim techniki wykorzystują opisane przez niego pryncypia walki, a część z nich opisana jest w traktatach pochodzących z tej linii. Szczególnie silnie rozwinięty jest temat zawinięć (Winden), znacznie rozszerzony w porównaniu do oryginalnego tekstu Liechtenauera.

Szczególnie godna uwagi jest sekcja poświęcona zapasom, licząca aż 94 stronice. Czytelnik znajdzie tam dokładne instrukcje dotyczące ówczesnej walki wręcz – dźwignie, uderzenia, rzuty, unieruchomienia i inne. Wraz z obszernym komentarzem stanowi ona doskonały podręcznik do nauki.

Książka liczy 393 strony formatu A4.

Uwaga: ze względu na błąd popełniony przez wydawnictwo, zamieszczamy na stronie poprawioną wersję wstępu (plik PDF 236 kB).

Dodatkowe materiały:
Prezentacja technik długiego miecza – materiały z ARMA Euro Gathering 2002, w języku angielskim (plik PDF 355 kB)
Prezentacja technik na sztylet – materiały z Dijon 2003, język angielski (plik PDF 299 kB)