Artykuły

O metodzie i organizacji

  • John Clements – Jakich lu­dzi chcemy mieć w ARMA? Czytaj…
  • John Clements – Trójpoziomowy sys­tem szko­le­nia ARMA. Czytaj…
  • John Clements – „A co je­śli nie je­stem wo­jow­ni­kiem?” Czytaj…
  • John Clements – Jak to się robi w ARMA? Czytaj…

Wprowadzenie do DESW