Grupy Treningowe ARMA-PL

Bielsko-Biała

Grupa Bielsko-Bialska trenuje szermierkę długim mieczem według tradycji Johannesa Liechtenauera, głównie na podstawie traktatu mistrza Sigmunda Ringecka. Dokładniejsze informacje drogą mailową: Krzysztof Kozak: kryskozak(at)gmail.com Michał Pajda: gwynblade(at)poczta.fm Zapraszamy również na stronę internetową grupy bielskiej.

Kraków

Krakowski oddział ARMA-PL ćwiczy w dwóch sekcjach: Sekcja I – ARMA-PL Kraków KDF grupa rekonstrukcji fechtunku dawnego „Kunst Des Fechtens”. Zgłębiamy wiedzę o szermierce Długim Mieczem i innych broniach dawnych europejskich sztuk walki. Ćwiczymy w oparciu o traktaty mistrza Meyera i mistrza Fiore dei Liberi oraz innych mistrzów minionych epok. Treningi odbywają się na sali gimnastycznej basenu, ul. Francesco Nullo 23 Kraków w następujących godzinach:

 • Poniedziałek g.20:00-21:30
 • Środa g.20:00-21:30
 • Piątek g.20:00-21:30

Kontakt Grzegorz Magiera kirian13(at)gmail.com tel 505 80 69 80 Zapraszamy również na stronę internetową grupy Krakowskiej KDF. Sekcja II – ARMA-PL Kraków trenuje w ZES przy ul. Loretańskiej 16 w następujących terminach:

 • Poniedziaki 20:15 – 22:00
 • Środy 20:15 – 22:00

Treningi poniedziałkowe dedykujemy długiemu mieczowi, w środy zaś zajmujemy się walką bez broni – uczymy tu technik i pracy nóg, które później wykorzystuje się z mieczem w ręku. Kontakt Jakub Zabierowski jakub.zabierowski(at)gmail.com tel. 730 933 667

Olsztyn

Olsztyńska grupa trenuje szermierkę długim mieczem oraz zapasy na podstawie traktatu mistrza Sigmunda Ringecka. Treningi odbywają się w poniedziałki o 19.30 w Schronisku „Relaks”. Kontakt Daniel Stachniewicz, stachniewicz.daniel(at)gmail.com tel. 511-40-94-63

Poznań

Grupa Poznańska tre­nuje XVI- wieczną szer­mierkę dłu­gim mie­czem, głów­nie na pod­sta­wie trak­tatu Kunst Des Fechtens mistrza Joachima Meyera uzupełnianą o na­uki niemiec­kiej szkoły z XV w. Szczegółowe in­for­ma­cje do­stępne są na stro­nie Sekcji Poznańskiej www.fechtschule.pl

Kontakt Marek Helman marekhel(at)gmail.com tel. 690997156

Warszawa

Sekcja Warszawska zajmuje się treningiem Blossfechten. Ćwiczymy: walkę długim mieczem wg tradycji Johannesa Liechtenauera, w oparciu o interpretację traktatów Hanko Döbringera, Sigmunda Ringecka oraz Codex Wallerstein. Treningi odbywają się w sali szermierczej Sekcji przy ul. Zwrotniczej 6 (dzielnica Wola). Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Sekcji Warszawskiej:

 • Maciej Talaga – maciektalaga(at)gmail.com
 • Maciej Zając – bluetuf(at)gmail.com
 • Paweł Białasiewicz – bialasiewiczpawel(at)gmail.com

Wrocław

Grupa wrocławska podzielona jest na 2 sekcje:

Sekcja 1 ćwiczy walkę długim mieczem w oparciu o źródła niemieckie tradycji Liechtenauera (Sigmund Ringeck, Hanko Döbringer) oraz źródła tradycji włoskich (Flos Duellatorum Fiorego dei Liberi). Terminy treningów w okresie od października 2016r. do maja 2017 r:

 • Poniedziałek, godz. 18:50-20:50 grupy zaawansowane
 • środa godz. 18:50-20:50 grupa początkująca
 • piątek godz. 18:50-20:50 grupy zaawansowane

Miejsce treningów Gimnazjum nr 23 ul. Jastrzębiej 26. (duża sala gimnastyczna) W okresie od czerwca do września trenujemy w uzgodnione wcześniej dni tygodnia na boisku obok szkoły, w tej samej lokalizacji.

Wszelkie aktualne informacje publikujemy na naszej stronie na Facebooku: facebook.com/ARMAWroclaw

UWAGA: w bieżącym sezonie treningowym zakończyliśmy już rekrutację do grupy początkującej!

Kontakt:

 • Anita Weber – anita(at)arsnovem.pl tel. 731 666 227 (kontakt najlepiej sms – w pracy nie zawsze mogę odebrać). 
 • Piotr Kamiński – piotrr.kaminski(at)gmail.com
 • Rafał Kramek – rafalkramek(at)gmail.com

 Sekcja 2 ćwiczy miecz długi według tradycji niemieckiej na podstawie traktatu Sigmunda Ringecka. Kontakt Piotr Marchlik kol4(at)poczta.wp.pl tel. 609 001 659

Inne europejskie oddziały ARMA

Oddział ARMA w Grecji

Inne grupy treningowe Dawnych Europejskich Sztuk Walki w Polsce

Jeśli w Waszym mieście nie ma oddziału ARMA-PL albo nie jesteście zainteresowani uczestniczeniem w strukturach ARMA, podajemy listę organizacji zaprzyjaźnionych z nami, które cieszą się naszym zaufaniem i których cele oraz metody działania są w dużym stopniu zbieżne z naszymi:

Ponadto ARMA-PL ściśle współpracuje z Polską Federacją Dawnych Europejskich Sztuk Walki FEDER podczas organizacji imprez oraz poprzez udział Scholarów oraz Afiliatów ARMA-PL w zawodach organizowanych przez FEDER. Oprócz tego część Scholarów jest również aktywnymi członkami Federacji.