Grupy Treningowe ARMA-PL

Bielsko-Biała

Grupa Bielsko-Bialska trenuje szermierkę długim mieczem według tradycji Johannesa Liechtenauera, głównie na podstawie traktatu mistrza Sigmunda Ringecka. Dokładniejsze informacje drogą mailową: Krzysztof Kozak: kryskozak(at)gmail.com Michał Pajda: gwynblade(at)poczta.fm Zapraszamy również na stronę internetową grupy bielskiej.

Kraków

Sekcja ARMA-PL Kraków zajmuje się treningiem Blossfechten. Ćwiczymy: walkę długim mieczem wg tradycji Johannesa Liechtenauera, w oparciu o interpretację traktatów Hanko Döbringera, Petera von Danzing. Trenujemy również kord w oparciu o traktaty mistrza Johannesa Leckuchnera.

Treningi odbywają się w sali szermierczej Sekcji przy ulicy Królewskiej 51 w Krakowie. Dokładne szczegóły dostępne są na stronie szkolafechtunku.pl

Kontakt
Jakub Zabierowski – jakub.zabierowski@gmail.com
Maciej Hammer – maciej.hammer@gmail.com

ARMA-PL Kraków KDF grupa rekonstrukcji fechtunku dawnego „Kunst Des Fechtens”. Zgłębiamy wiedzę o szermierce Długim Mieczem i innych broniach dawnych europejskich sztuk walki. Ćwiczymy w oparciu o traktaty mistrza Meyera i mistrza Fiore dei Liberi oraz innych mistrzów minionych epok. Treningi odbywają się na sali gimnastycznej basenu, ul. Francesco Nullo 23 Kraków w następujących godzinach:

 • Poniedziałek g.20:00-21:30
 • Środa g.20:00-21:30
 • Piątek g.20:00-21:30

Kontakt
Grzegorz Magiera kirian13(at)gmail.com tel 505 80 69 80 Zapraszamy również na stronę internetową grupy Krakowskiej KDF.

Olsztyn

Olsztyńska grupa trenuje szermierkę długim mieczem oraz zapasy na podstawie traktatu mistrza Sigmunda Ringecka. Treningi odbywają się w poniedziałki o 19.30 w Schronisku „Relaks”. Kontakt Daniel Stachniewicz, stachniewicz.daniel(at)gmail.com tel. 511-40-94-63

Poznań

Grupa Poznańska tre­nuje XVI- wieczną szer­mierkę dłu­gim mie­czem, głów­nie na pod­sta­wie trak­tatu Kunst Des Fechtens mistrza Joachima Meyera uzupełnianą o na­uki niemiec­kiej szkoły z XV w. Szczegółowe in­for­ma­cje do­stępne są na stro­nie Sekcji Poznańskiej www.fechtschule.pl

Kontakt Marek Helman marekhel(at)gmail.com tel. 690997156

Warszawa

Sekcja Warszawska zajmuje się treningiem Blossfechten. Ćwiczymy: walkę długim mieczem wg tradycji Johannesa Liechtenauera, w oparciu o interpretację traktatów Hanko Döbringera, Sigmunda Ringecka oraz Codex Wallerstein. Treningi odbywają się w sali szermierczej Sekcji przy ul. Zwrotniczej 6 (dzielnica Wola). Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Sekcji Warszawskiej:

 • Maciej Talaga – maciektalaga(at)gmail.com
 • Maciej Zając – bluetuf(at)gmail.com
 • Paweł Białasiewicz – bialasiewiczpawel(at)gmail.com

Wrocław

Grupa wrocławska podzielona jest na 2 sekcje:

Sekcja 1 ćwiczy walkę długim mieczem w oparciu o źródła niemieckie tradycji Liechtenauera (Sigmund Ringeck, Hanko Döbringer) oraz źródła tradycji włoskich (Flos Duellatorum Fiorego dei Liberi). Terminy treningów w okresie od października 2016r. do maja 2017 r:

 • Poniedziałek, godz. 18:50-20:50 grupy zaawansowane
 • środa godz. 18:50-20:50 grupa początkująca
 • piątek godz. 18:50-20:50 grupy zaawansowane

Miejsce treningów Gimnazjum nr 23 ul. Jastrzębiej 26. (duża sala gimnastyczna) W okresie od czerwca do września trenujemy w uzgodnione wcześniej dni tygodnia na boisku obok szkoły, w tej samej lokalizacji.

Wszelkie aktualne informacje publikujemy na naszej stronie na Facebooku: facebook.com/ARMAWroclaw

UWAGA: w bieżącym sezonie treningowym zakończyliśmy już rekrutację do grupy początkującej!

Kontakt:

 • Anita Weber – anita(at)arsnovem.pl tel. 731 666 227 (kontakt najlepiej sms – w pracy nie zawsze mogę odebrać). 
 • Piotr Kamiński – piotrr.kaminski(at)gmail.com
 • Rafał Kramek – rafalkramek(at)gmail.com

 Sekcja 2 ćwiczy miecz długi według tradycji niemieckiej na podstawie traktatu Sigmunda Ringecka. Kontakt Piotr Marchlik kol4(at)poczta.wp.pl tel. 609 001 659

Inne europejskie oddziały ARMA

Oddział ARMA w Grecji

Inne grupy treningowe Dawnych Europejskich Sztuk Walki w Polsce

Jeśli w Waszym mieście nie ma oddziału ARMA-PL albo nie jesteście zainteresowani uczestniczeniem w strukturach ARMA, podajemy listę organizacji zaprzyjaźnionych z nami, które cieszą się naszym zaufaniem i których cele oraz metody działania są w dużym stopniu zbieżne z naszymi:

Ponadto ARMA-PL ściśle współpracuje z Polską Federacją Dawnych Europejskich Sztuk Walki FEDER podczas organizacji imprez oraz poprzez udział Scholarów oraz Afiliatów ARMA-PL w zawodach organizowanych przez FEDER. Oprócz tego część Scholarów jest również aktywnymi członkami Federacji.