Metoda treningowa ARMA

© 2002 ARMA, © 2011 ARMA-PL

metoda

W ARMA, chcąc zrekonstruować dawne sztuki walki, wykorzystujemy wiele narzędzi i sposobów treningu. Przede wszystkim opieramy się na założeniu, że opisane w źródłach techniki i systemy walki były faktycznie kiedyś używane przez ludzi, którzy mieli znacznie większe od nas doświadczenie. Dlatego też w większości wypadków traktaty stanowią dla nas podstawę wszelkiego działania i jeśli sądzimy, że coś „nie działa”, to składamy to na karb naszego niezrozumienia tekstów źródłowych. Wraz z poznawaniem kolejnych źródeł często okazywało się, że techniki, które najpierw uznawaliśmy za bezużyteczne, mają jednak swoje zastosowanie. Aby sprawdzić naszą analizę w praktyce, wykorzystujemy cztery rodzaje „symulatorów”: ostre repliki broni do ćwiczenia cięć i ćwiczenia solo, tępe repliki i broń drewnianą (specjalnie w tym celu wyprodukowane wzory) do treningu siłowego, ćwiczenia technik oraz sparringów semi- i bezkontaktowych, a także broń treningową (feder) do sparringów kontaktowych. Zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy z tych symulatorów ma swoje wady. Ostrej broni nigdy nie wykorzystamy do ćwiczenia z partnerem, tępe repliki nie pozwalają na walkę kontaktową, niezależnie od uzbrojenia ochronnego, drewno nie zachowuje się tak jak stal, a federy mają odmiennie ukształtowane głownie i nieco inną niż repliki dynamikę. Jednakże stosowanie wszystkich czterech ze świadomością ich wad i zalet znacznie zwiększa prawdopodobieństwo prawidłowego odtworzenia technik. Uważamy też, że nie wystarczy ćwiczyć z przeciwnikiem wyposażonym w taki sam rodzaj broni. Średniowieczny i renesansowy kombatant na polu bitwy mógł zetknąć się z szeroką gamą uzbrojenia, dlatego też doradzamy częste próby ćwiczenia przeciwko inną bronią, kilku przeciwnikom itp. Interesują nas przede wszystkim sztuki walki wraz z ich możliwym zastosowaniem w dawnych czasach na polu bitwy, w pojedynku, czy też w ulicznej bójce. Droga od analizy źródeł do praktycznego zastosowania zawartych w nich wskazówek nie jest prosta i wymaga wiele pracy. Ostateczny rezultat jest jednak naszym zdaniem tego wart.