Test ARMA Scholar

© 2002 Bartłomiej Walczak, © 2011 Maciej Talaga

Test na stopień Scholara ma za zadanie zidentyfikować osoby zainteresowane odtwarzaniem Dawnych Europejskich Sztuk Walki oraz pełnym członkostwem w ARMA. Jest on na tyle prosty, że każdy będzie w stanie zdać go najpóźniej po trzech miesiącach treningu, nawet bez partnera. Składa się on z części teoretycznej i części praktycznej:

Część teoretyczna

  1. Wymień nazwiska pięciu dowolnych mistrzów Dawnych Europejskich Sztuk Walki i krótko scharakteryzuj opisywane przez nich tradycje.
  2. Wymień, pokaż i opisz poszczególne części długiego miecza.
  3. Na przykładowym rysunku wymień i wskaż poszczególne części uzbrojenia ochronnego rycerza z XIV lub XV wieku.

Część praktyczna

Jej kształt różni się w poszczególnych Grupach Treningowych, gdyż wynika z materiału źródłowego, na którym dana Grupa pracuje. Szczegółowe informacje można uzyskać u instruktorów. Poniżej przykładowy zestaw wymagań, który obrazuje mniej więcej poziom trudności próby:

  1. Zaprezentuj 4 podstawowe kroki (podstawowy [szermierczy, „półkrok”], przekrok, krok długi [wypad] i trawers.
  2. Zaprezentuj 4 podstawowe uderzenia długim mieczem (Öberhau, Unterhau).
  3. Zaprezentuj 4 podstawowe pchnięcia długim mieczem (Öberstich, Unterstich).
  4. Zaprezentuj 4 podstawowe postawy wymienione w niemieckiej szkole długiego miecza Zaprezentuj 4 podstawowe postawy wymienione w niemieckiej szkole długiego miecza (Pflug, Ochs, Vom Tag, Alber).

Test ten można zaliczyć w dowolnej chwili, nawet w momencie wstąpienia do ARMA-PL. Po zaliczeniu testu osoba może zostać pełnoprawnym członkiem ARMA-PL z tytułem ARMA Scholar lub Afiliatem, czyli osobą stowarzyszoną z konkretną Grupą Treningową bez pełnego członkostwa.

Wybór ten umożliwia zdecydowanie, już po zdobyciu podstawowej wiedzy oraz umiejętności praktycznych, w jakiej formie będzie się uczestniczyć w działalności organizacji.

Afiliaci mogą ćwiczyć wraz z Grupą Treningową ARMA-PL, jednak nie mają wstępu na imprezy zamknięte ARMA-PL (takie jak Zjazd Krajowy), ani na przeznaczone dla pełnoprawnych członków fora oraz strony internetowe. W dowolnej chwili każdy Afiliat może podjąć decyzję o zostaniu Scholarem, za zgodą innego Scholara, który za niego poręczy.

Scholarzy mają pełen dostęp do wszelkich zasobów ARMA-PL, forów oraz imprez. Mogą, po spełnieniu warunków, przystępować do egzaminów na wyższe stopnie, jeżeli zostaną one uruchomione (Adept oraz Wolny Scholar). Jednak w zamian od Scholarów oczekuje się zaangażowania w rozwój własny oraz promocję DESW. Zobowiązani są także do opłacania rocznej składki członkowskiej, która przeznaczana jest na utrzymanie strony internetowej, forum oraz, w razie nadwyżek, na organizację Zjazdu Krajowego ARMA-PL lub inne imprezy.