Warszawskie Warsztaty Walki

X edycji Warszawskich Warsztatów Walki – W3 2019

Początki je­sieni może ozna­czać tylko jedno, szy­kuj­cie się na W3, które w tym roku ob­cho­dzi 10 uro­dziny!

Termin: 28-29.09.2019 

Miejsce: Warszawa, OSiR Targówek

Organizator: Warszawka Sekcja ARMA-PL

Czego mo­że­cie się spo­dzie­wać: Turnieje Pucharu Polski FEDER (miecz długi ko­biet i męż­czyzn), Turnieju Form Historycznych, warsz­taty, prze­strzeń i czas wspól­nej ra­do­ści z DESW

Więcej szcze­gó­łów wkrótce. 

Edycje historyczne

Zestawienia wy­ni­ków z edy­cji 2015-2018: