Plan i miejsce imprezy 2018

Plan im­prezy
 
Hrmonogram_w32018
Dzień I – so­bota

9.00 – 10:00 Rejestracja i ofi­cjalne roz­po­czę­cie im­prezy
10.00 – 13.30 Bloki Warsztatowe (część A i B)
13.30 – 15.00 Przerwa obia­dowa
15.00 – 16.00 Turniej Form Historycznych (część A) ODOWŁANE
16.00 – 17.30 Turniej Długiego Miecza Kobiet faza gru­powa (część A)

17.30 – 18.00 Turniej Długiego Miecza Kobiet fi­nały (część A)
15:00 – 18:00 Otwarta sala (część B) 
17.30 – 20.00 Fechtschule (część A i B)
20.00 Ogłoszenie skła­dów grup Turnieju Długiego Miecza Mężczyzn
21:15 – Beerhaw

Dzień II – nie­dziela

8.30 – 9.00 Przygotowanie do Turnieju
9.00 – 12.00 Turniej “Open” Długiego Miecza faza gru­powa cz.1
12.00 – 15.00 Turniej “Open” Długiego Miecza faza gru­powa cz.2
15.00 – 16.30 Turniej “Open” Długiego Miecza eli­mi­na­cje i FINAŁ
16.30 – Dekoracja zwy­cięz­ców oraz za­koń­cze­nie im­prezy

UWAGA! Organizatorzy za­strze­gają so­bie prawo do zmian w pla­nie im­prezy.

 
Hala spor­towa OSiR Targówek
Michała Ossowskiego 25, 03-542 Warszawa