wydarzenia-thumb

Wielostronna Deklaracja Współpracy

Mamy olbrzymią przyjemność ogłosić, że 15 marca 2014 przy okazji inauguracji Finałów Polskiej Ligi Walk Rycerskich, SDESW ARMA-PL podpisało wielostronną Deklarację Współpracy, mającej na celu ułatwienie zbliżenia polskiego środowiska szermierki zakorzenionej w europejskiej tradycji. Sygnatariuszami porozumienia byli:

– Polski Związek Szermierczy
– Polskie Stowarzyszenie Walk Rycerskich
– Federacja Dawnych Europejskich Sztuk Walki FEDER
– Akademia Broni – Szkoła Systemu F3
– Akademia Szermierzy
– Fundacja Go-Now Dariusza Wadowskiego
– Silk Fencing Team
– Szkoła Szermierki Europejskiej – Wszechnica Szermiercza

To zacne grono świadczy o tym, że szermierka może przybierać różne postaci, nasza chęć współpracy jest zaś dowodem na to, że mimo wszystko jest to ten sam wspaniały sport! Mamy nadzieję, nasze wspólne działania będą owocne i przyniosą dalszą popularyzację szermierki jako sportu i wartościowego sposobu na aktywne spędzanie czasu.

Opublikowano w Aktualności.

Dodaj komentarz