Źródła

  • Cod. ms. 3227a, Germanisches Nationalmuseum, Norymberga
   Hanko Döbringer (1389) – transkrypcja pierwszego z zachowanych traktatów zawierających nauki Johannesa Liechtenauera; jest to dyskurs prowadzony z leychmeistere, mający na celu udowodnić wyższość nauk Mistrza, dlatego też zawiera wiele wskazówek natury bardziej ogólnej, niż pozostałe traktaty z tej linii.

  • ms. germ. quart. 16 (5878), Biblioteka Jagiellońska, Kraków
   Gladiatoria (1420-1440) – transkrypcja części traktatu:
   1. Sztylet w zbroi (33v – 49r)

  • 44 A 8 (Cod. 1449), Biblioteca dell’Academica Nazionale dei Lincei e Corsiniana, Rzym
   Peter von Danzig (1452) – transkrypcja całości traktatu:
   • Johannes Liechtenauer:
    1. (1r – 39v) Bloßfechten
    2. (39r – 52 v) Roßfechten
    3. (53r – 72v) Kampffechten
   • Andreas Lignitzer:
    1. (73r – 79v) Kurzes Schwert
    2. (80r – 80v) Buckler
    3. (81r – 84v) Ringen
    4. (85r – 86v) Degen
   • Martein Hundtfeltz:
    1. (87r – 90v) Kurzes Schwert
    2. (91r – 93v) Unterhalten
    3. (94r – 97r) Degen
    4. (97v – 100r) Roßfechten
   • Ott Jed:
    1. (100v – 107v) Ringen
   • Peter von Danzig:
    1. (108r – 113v) Kampffechten

  • Cod. I.6.40.3, F. Öttingen, Wallersteinische Bibliothek, Augsburg
   Jud Lew (po 1452) – transkrypcja całości traktatu:
   • (1r – 53v) Bloßfechten – nauki mistrza Johannesa Liechtenauera
   • (54r – 70r) Harnischfechten – nauki mistrza Lwa Żyda
   • (70r – 84v) Kurzes Schwert – nauki mistrza Merteina Hundßfelda
   • (85r – 94v) Ringen – nauki mistrza Otta Żyda
   • (95r – 124r) Roßfechten – komentarze Lwa Żyda do nauk mistrza Johannesa Liechtenauera


  • Das Ringersbuch der Hans Wurm, c. 1505
   Transkrypcja traktatu zapaśniczego. Ilustracje dostępne na macierzystej stronie ARMA.

  • Antoni Durski – Szkoła szermierki siecznej – Lwów 1879. Rękopis jednego z założycieli Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” na temat szermierki pałaszem. Traktat odnalazł i transkrypcji dokonał gościnnie Łukasz Derewiecki. Plik PDF – 250 kB.

  • ms. germ. quart. 2020 (5879), Biblioteka Jagiellońska, Kraków
   Goliath (1510-20) – ten anonimowy traktat jest wczesnorenesansową w miarę wierną kopią nauk przekazanych przez Petera von Danzig wraz z inspiracjami z innych, bliżej nieznanych źródeł. Szczegółowa analiza części poświęconej naukom mistrza Johannesa Liechtenauera stanowiła temat pracy doktorskiej Grzegorza Żabińskiego. Transkrypcja części traktatu:
   • (I – 73v) Bloßfechten – nauki mistrza Johannesa Liechtenauera
   • (89r – 110v) Degen – dwie księgi sztyletu, pierwsza anonimowa, druga przypisana Andreasowi Linntzingerowi
   • (111r – 121v) Ringen zu Fueß – pierwsza księga zapasów, anonimowa
   • (122r – 130r) Ringen im Grublein – zapasy w dołku
   • (130v – 147v) Otts Ringen – druga księga zapasów, przypisana mistrzowi Ottowi
   • (148r – 157r) Andres Lintzingerß Ringen – trzecia księga zapasów przypisana Andreasowi Lintzingerowi
   • (157v – 160v) Ringen zu Fueß – zakończenie pierwszej księgi zapasów.
   • (252r – 271v) Das annder Buch zu Kampf – druga księga walki w zbroi, część przypisana Andreasowi Lintzingerowi
   • (272r – 281v) Das annder Buch zu Kampf – druga księga walki w zbroi, część anonimowa, zawiera walkę w parterze (Unterhalten)

 • Traktat Michała Starzewskiego o szermierce – ok. 1830, fragment książki „Ze wspomnień o Michale Starzewskim” autorstwa Józefa Starzewskiego, wydanej w roku 1932 – plik PDF (880 kB)